Geoorde futen

Vrijdag 2 juni 2017
Na het badmintonnen ga ik nu eens naar het Vogelmeer in de duinen. Eerst kom ik door het Rijkerspark in Santpoort, daar wil ik de tulpenboom zien bloeien, ik kan hem helaas niet vinden. Er staan hele grote zadelzwammen op boomstronken. Een gaai vliegt in de buurt heen en weer en hij blijft zowaar even zitten in het zicht.

Naar de duinen toe kom ik langs de ruïne van Brederode.

Aan de noordkant van het Vogelmeer zitten ook geoorde futen en er vliegt een mannetje oeverlibel die even poseert.

De geoorde futen zijn zo schattig fluffy.

De jonge meerkoetjes worden al aardig zelfstandig.

Eindelijk een foto van een enkel puttertje waar ik wel tevreden over ben.

Aan de andere kant van het fietspad staat veel bilzekruid, bij het rondkijken zie ik er al meer. Er ligt een boomstronk met een dikke paddenstoel: de roodgerande houtzwam.

Tussen de bladeren van het bilzekruid zie ik meerdere bessenschildwantsen.

Wat is het toch een schitterende plant dat bilzekruid.

Zo’n mooie dennenappel heb ik nog nooit gezien.

In de veldhondstong zit een rups van een grote beer, de vlinder zelf heeft bruinwitte koeienvlekken met oranje ondervleugels.

Eerst zie ik de gekraagde roodstaart verderop, gelukkig komt hij dichterbij.

Zelfs heel dichtbij, jippie, hij trekt zich weinig van me aan. Hij heeft ook wel wat anders te doen, de kleintjes moeten gevoerd worden.

Ik ga nog even bij het Spartelmeer kijken, veel grauwe ganzen en in de buurt hoor ik een koekoek. Een bastaard zandloopkever op het pad.

Als ik terug kom bij het Vogelmeer zitten er veel jonge spreeuwen op een tak.

In de vogelhut heb ik nu eens het geluk dat de geoorde futen heel dichtbij komen.

Zo schattig die witte buik.

Zelfs zo dichtbij dat hij niet helemaal op de foto past.

Als ik de hut uit kom vluchten er wel heel veel grauwe ganzen naar het grote water.

Op de terugweg in de buurt van de tankval hoor ik een koekoek, hij moet ergens dichtbij in een boom zitten. Ik zie niets tot ik bij de tankval ga kijken, daar zit hij in een kale boom. Ik heb hem wel op de foto, maar niet mooi.

Schotse hooglanders

Woensdag 31 mei 2017
Het is wel mooi weer, maar nou niet om te zeggen het is bloedheet (18 graden). Toch lijken de Schotse hooglanders last van de warmte te hebben. Deze jongen heeft zijn kop op het fietspad neergevlijd.

Een ander ligt rustig te herkauwen.

Eentje zoekt verkoeling in het water. De zwaan blij, want hij stond net erg dicht bij haar plekje, waar ze wilde gaan liggen.

Ik loop de route nog eens alleen om de nectarplanten voor vlinders te tellen. Ik kom nog Icarusblauwtjes tegen die een koppelpoging doen, maar hij vliegt weg, hij heeft hoofdpijn.

Klaverspanners zitten natuurlijk ook in de duinen en niet alleen langs de oude spoorlijn.

Ik dacht dat deze takjes bij zilte ranonkel hoorde, maar het is kransblad.

Dit is het bloemetje van zilte ranonkel.

Een mannetje platbuik gaat steeds op het zelfde takje zitten, daar kan ik mooi op focussen, maar vaag er achter zie ik ook een grote keizerlibel.

Dit is hem.

Ik denk dat ik een klein vlindertje zie vliegen. Als het landt op een takje in het water kan ik foto’s maken. Hij lijkt wel belaagd te worden door een bootsmannetje, maar hij kan ontsnappen doordat ik hem uit het water vis. Het is een bijzonder wantsje: een duinkortkopje.

In het andere poeltje vliegen libellen en juffers die ik op de foto neem, dan zie ik dat er op een stengel een huidje zit van een libel.

Het is een blauwe lucht met leuke wolkenluchten.

Langsprietmotje

Maandag 29 mei 2017
Het is nu helemaal bewolkt en Joke en ik verwachten niet zoveel vlinders te zien op de Vossendel-route, valt ook niet echt mee met 9 dagvlinders. Wel leuk dat ik op één stengeltje een pop en een rups van een sintjansvlinder zie.

Om thuis uit te zoeken welk vlindertje dit is neem ik foto’s, de flits geeft daarbij flitsende kleuren op het hertshooilangsprietmotje.


’s Middags kijk ik op het strand of daar nog iets leuks is. Ik weet niet of een geringde zilvermeeuw echt leuk is, nou ja, toch wat.

De laatste tijd zijn er zo weinig insecten dat ik al heel blij ben met een akkerhommel in mijn tuin.

Parelmotten

Zondag 28 mei 2017
Poelruit bloeit nu bij het Kennemermeer.

Ik ga voor de knopbiesparelmot, maar heb de grote parelmot op de foto.

Overal staan vleugeltjesbloemen in het terrein.

Ik heb toch de knopbiesparelmot te pakken.

De bruine omwindselbladen van heen lijken wel gevlochten.

Een kleine wespenboktor valt op door de gele kleuren.

Ik ben precies op tijd voor het hondskruid, volgende week kan het wel weer uitgebloeid zijn.

Jonge kwikstaart

Vrijdag 26 mei 2017
Na het badmintonnen fiets ik naar het landje van Gruijters. Een jonge kwikstaart is net zo hard aan het vliegjes vangen als een van zijn ouders, maar het is natuurlijk altijd opletten geblazen.

De kluten zijn elkaar een beetje aan het pesten, maar er moet ook gegeten worden.

Met deze foto ben ik heel blij, eindelijk een kluut vlak voor me.

En niet te vergeten de kleine plevier.

Thuis zijn op het raam de eitjes van het lieveheersbeestje uitgekomen, de larfjes zijn nog heel klein. Ik schraap ze voorzichtig van het glas en zet ze in de hibiscus waar heel veel luizen in zitten.

Veel argusvlinders

Woensdag 24 mei 2017
Het is niet zulk mooi weer als we verwacht hadden. Annemiek en ik lopen de Cremermeerroute en zien boven verwachting heel veel vlinders. Naast de 12 argusvlinders op de secties, zien we er tussendoor ook een paar. Bovendien een stuk of 8 roodbandberen. In de 3 bomkraters staat nog steeds water, de rest is behoorlijk uitgedroogd. Hier zwermen libellen en juffers. Een koppeltje azuurjuffers vormen een paartje.

Achter de groene heuvel links is ons vlindergebied, waar anderen niet mogen komen.

Ik ga naar het strand, kijken of de zee er nog netjes bij ligt, maar het is wat onstuimig.

Een hartegel heeft een schuimlaagje gekregen.

Zanglijster

Maandag 22 mei 2017
Eindelijk een kleine vuurvlinder op mijn vlinderroute langs de spoorlijn.

Een nachtvlindertje vliegt op en landt even verderop, het is de satijnen stipspanner.

In hetzelfde stukje zit een Icarusblauwtje op wolfsmelk.

Met Joke loop ik de Vossendelroute. Op sectie 19 staat een bremraap dicht bij walstro … dus walstrobremraap.

Op het bord bij het hek zit een rups van een grote wintervlinder.

We staan nog even na te praten, dan zeg ik: “Kijk nou eens, een zanglijster met zijn bek vol rupsen, vandaar dat er al minder vlinders komen.”

Nog 3 kwartier bij het ijsvogeltje gaan kijken, wel 5 keer langs zien vliegen, maar geen foto kunnen maken. Hij ging 2 keer met een visje het gangetje in. Jonge nijlgansjes stappen het water in.

Libellenexcursie

Zondag 21 mei 2017
Nu ben ik eens mooi op tijd richting de libellenexcursie, zodat ik nog even langs het landje van Gruijters kan gaan. Daar ben ik blij om want ik wilde al een tijdje naar de die plek omdat ik weet dat de huis- en boerenzwaluwtjes daar klei verzamelen voor hun nesten. Dus tref ik het dat ze er zijn.

Hihi, ik tref het ook dat de rietzanger hoog in het riet zit.

Hij zingt dat het een lieve lust is.

Huiszwaluw en boerenzwaluw.

De libellenexcursie begint om 11 uur. We fietsen langs een sloot waar krabbenscheer staat, ik wist helemaal niet dat dat hier in de buurt stond. We zien heel weinig libellen en juffers, het is ook bewolkt weer. Een landkaartje vind ik natuurlijk altijd leuk.

Met Lippe mogen we De Liede in omdat hij daar libellen telt. Er staat zonnedauw en veenmos. Biezenknoppen is een rus, dat moet je ook maar weten.

We fietsen langs de lepelaars waar nog jongen op de nesten zitten, daar kom ik op de terugweg nog langs. We fietsen richting Zomervaart waar een fuut met kleintjes op de rug zit.

De zon komt er door, maar dan is de excursie afgelopen en fiets ik langs de lepelaars terug. Drie jongen op een nest, waarvan de rechtse zegt: “Jongens vandaag of morgen waag ik het er op.”

Eerst nog samen wat peuzelen.

Het is zeker niet zoveel, want die met de vleugels wijd zegt: “Als ik groot ben, dan vang ik zo’n vis”.

“Nou jongens, komt er nog wat van?”

Nu zitten in het slootje met krabbenscheer heel veel juffertjes nu de zon er doorgekomen is. Dit zijn de variabele waterjuffers.

Bij het landje van Gruijters zijn de boerenzwaluwtjes nog cement aan het inslaan voor hun huisjes.

Op de terugweg nog langs de vijver van Velserbeek waar een viervlek vliegt.

Boottochtje

Donderdag 18 mei 2017
Met Gerrit en Ria gaan we een dagje varen langs de Linge. We beginnen in Leerdam bij een brug met gedichten.

Langs de route staat een molen die geen wieken meer heeft.

We varen langs de Hollandse Waterlinie. In het water zien we veel jonge meerkoetjes, maar ook fuutjes op de rug van een van de ouders.

Een muur is een extra beveiliging voor het opkomende water.

De chauffeur moet heel voorzichtig manoeuvreren tussen de sluizen door, er is niet zoveel ruimte langszij. Het zijn inundatiewaaiersluizen.

We komen weer langs de brug en varen nog een eindje de andere kant op.

Dan is er nog even tijd voor een heerlijke sorbet. Het is allemaal prima verzorgd.

Hiermee vieren we dat we 45 jaar geleden op de stoep van het stadhuis van Enkhuizen stonden.

Wat een mooi boeket heeft Nico uitgezocht.

Hermelijnvlinder

Dinsdag 16 mei 2017
Op weg naar de nachtvlinders botst een meidoornkever op mijn jas. Ik pak hem er af en dat kriebelt zo leuk aan mijn hand.

Het is natuurlijk laat donker en pas na 11 uur begint het een beetje te vliegen. Bij de kist zit een Ophion-wesp, daar zijn 8 soorten van, maar deze is wel heel erg groot.

Ik herken het kameeltje niet gelijk, pas bij het uitzoeken van de foto’s.

Dit is toch een pracht: de braamvlinder.

Van opzij nog mooier met het bontkraagje.

Gelukkig een verse dwergbladroller, het is een ramp om die soorten uit te zoeken, omdat deze zo duidelijk getekend is kan ik via het forum er achter komen dat het de fijnspardwergspanner is.

De draak heeft ons ook weer opgezocht.

Een klein kevertje met stevige antennes is het boletenzwartlijfje.

Er zijn 2 soorten orvlinders: de peppel-orvlinder en de orvlinder. Dit is de gewone.

Bij de berkenkielwants is hier te zien dat de vleugels glasachtig zijn.

Ik wist niet dat rupsen ook op licht kwamen of de rups van de gestippelde houtvlinder moest toevallig het doek oversteken.

Zo met de vleugels wijd herken ik de agaatvlinder niet eens, terwijl het toch de makkelijkst herkenbare vlinders als hij gewoon zit.

Bij de kist zitten veel vlinders ook op het hout van het gebouw, deze kanjer is de hermelijnvlinder.

De berberisspanner komt even vlug langs.

Een tweevlekspanner en de groenbandspanner, hé, die had ik vanmiddag ook in het wild.

Berkenoogspanner en gele eenstaart saampjes.

Donker klaverblaadje op de rand van het doek.

Een nieuwe voor mij: de koolbandspanner.

Naast de witte en gele eenstaart, heb je ook nog de bleke eenstaart.

Donker brandnetelkapje zit hoog tegen het plafond bij het gebouw, dan moet ik er altijd een stoel bij pakken om op te staan om die vlinders te kunnen fotograferen.

Een hele zeldzame is de muizenoorvedermot, klein vlindertje.

Als we al aan het opruimen zijn komt er nog een zwartvlekdwergspanner op het doek. Leuk die nieuwe soorten vanavond.

Duingrasmot

Dinsdag 16 mei 2017
Als ik de berichten mag geloven gaat het heel slecht met de argusvlinders, maar bij de Cremermeerroute zien Annemiek en ik er 5 op de secties en tussendoor ook nog wat. We moeten de dagvlinders tellen, maar ik vind de nachtvlinders tussendoor net zo leuk, zoals de groenbandspanner.

De Vossendelroute loop ik alleen, daar zit een duingrasmot op me te wachten op het weiland.

Bij de Groene Jonker hebben mensen brandnetelroest gefotografeerd, maar ik niet. Nu ik het hier zie gaat het natuurlijk wel op de foto, best bijzonder die kratertjes.

Stiekem toch weer gehoopt op de ijsvogel in Schoonenberg en ja hoor, vanuit het nest vliegt hij/zij naar de takjes om de hoek en duikt daarbij een paar keer in het water om een bad te nemen.

Lieveheersbeestjes

Maandag 15 mei 2017
Het is heel gezellig met de excursie van de KNNV bij het Kennemermeer. We gaan op zoek naar teer guichelheil, ik weet waar de plek is, maar kijk niet goed, als we nog eens terug gaan zien we het wel. Verder vinden we nog iets wat we niet weten, het ziet er wel leuk uit die rode plantjes, maar nu de naam nog.

’s Middags ga ik alleen het gebied in. Een heel klein lieveheersbeestje valt wel op door de felgele kleur, het is het citroenlieveheersbeestje.

De zevenstiplieveheersbeestjes doen aan vermenigvuldigen.

De poelruit begint bijna te bloeien.

Ah, gelukkie, een blauwborst in het riet. Sony A77ii 400mm

Het pimpelmeesje heeft een lekker hapje, een vette spin.

Graspiepers duiken vaak net tussen het gras, zodat als je naderbij komt opeens een vogel opvliegt, maar nu zie ik waar hij landt.

Echte koekoeksbloemen.

Winterkoninkje

Zondag 14 mei 2017
Vandaag gaan Ingeborg, Merel en Joël LIMP-en in de jachthaven. Daarbij kijken ze tussen de stenen wat er zit. Giel, Yvonne en ik lopen strandwacht en vinden op het strand niets bijzonders, ook geen grijze zwemkrab. Gelukkig nemen de anderen Hollands hoorntjeswier mee voor ons. Het zebrapatroon, dat met het blote oog te zien is, maakt het grote verschil met rood hoorntjeswier.

Na de koffie maak ik een rondje Kennemermer. Een winterkoninkje die een heggenmus na doet door hoog op een tak te gaan zitten.

En zou de heggenmus een winterkoninkje na doen door zo vol overgave te zingen?

Ik onderzoek de zwarte els op beestjes. Ja hoor, een komkommerspinnetje gevonden.

Elzenhaantjes doen hun best om er nog meer te maken.

Dit is het tweede jaar dat hier veenpluis bloeit.

Klaverspanner

Vrijdag 12 mei 2017
Bij het vlindertellen op de oude spoorlijn ben ik al heel blij met één koolwitje. Dat kan de klaverspanner niet goedmaken, want die telt niet mee.

Op de terugweg tel ik wel 7 dagvlinders!

Purperreigers

Donderdag 11 mei 2017
Met Giel en Yvonne gaan Nico en ik varen op de Nieuwkoopse Plassen. Precies vandaag is het schitterend weer. Het is een behoorlijk groot water.

We varen langs een bergeend met maar liefst 13 pulletjes.

Ik kan nog net een visdiefje op de foto krijgen voordat hij weg vliegt.

De oeverloper op de kant is klein en wordt verward met een kwikstaart, maar ik zie met mijn kijker dat het een oeverloper is.

De gidsen gaan recht op hun doel af, want we komen voor de purperreigers. Gelukkig zien we ze, maar niet goed tot er een op vliegt in de typische houding van de purperreiger, die kromme nek en die poten uiteen.

Ik denk dat mijn foto’s niet gelukt zijn, maar deze kan nog net vanwege de kleuren op de vleugels.

We varen nog een klein stukje door.

Dan gaan we terug en komen weer langs purperreigers. Hij lijkt wel opgewonden vanwege de rimpels in zijn nek.

Je moet wel heel goed kijken waar ze zitten. Yvonne ziet ze eerst niet, totdat een purperreiger een flinke witte flats laat, dan weet ze waar ze zitten 😉

Gelukkig dat Yvonne ze net op tijd ziet, want hij vliegt alweer weg en de ander zit te veel verscholen.

De appelbes bloeit prachtig en is vrij zeldzaam, alleen is het hier een plaag geworden.

Koningsvarens.

Verder zien we nog een bruine kiekendief, een ooievaar vliegt hoog over en in het riet zitten futen. Dan opeens ziet iemand een haas, die rent tussen de ganzen door de andere kant op.

Tussen het gras staat veenpluis en zonnedauw, maar dat is natuurlijk niet te zien, dat is zo klein.

Het was een prachtige dag, helemaal naar wens.

Dwergsterns

Woensdag 10 mei 2017
Het is alweer een tijdje geleden dat ik naar de pier ben geweest. Op weg er naar toe hoor ik een groenling en die zit mooi vrij.

De grasmus zit altijd hoog op een tak hetzelfde liedje te herhalen.

Op de pier zit een drieteentje te snurken. Heel fraai dat zomerkleedje.

Een steenloper is ook laat naar bedje gegaan zie ik.

Na de bocht zitten nog meer steenlopers. Eentje doet even rek- en strekoefeningen.

Het zeewater ziet bruin en het ruikt ook niet fris. Misschien dat de steenlopers daarom op de kant zitten. Ze zien er heel anders uit dan in de winter, wat een kleuren.

Een bont zandlopertje staat fier op de pier.

Ik zet mijn fiets op de pier op slot en ga het strand op, want ik heb dwergsterns gezien. Eerst komt een bontbekpleviertje wel heel dichtbij.

Visdiefjes op weg naar de viswinkel.

De dwergsterns lopen net buiten de groep visdiefjes.

De visdiefjes staan daar een beetje te staan, beetje poetsen, beetje zingen.

Het ene dwergsterntje lijkt naast een ring ook wel een zendertje om zijn poot te hebben.

De Groene Jonker

Zondag 7 mei 2017
De KNNV heeft een vogelexcursie naar De Groene Jonker. Vorig jaar ben ik er ook geweest, dat was heel mooi, dus vandaag weer meegereden met Giel en Yvonne. Al snel zien we kluten.

Daarachter ziet Ronald een bruine kiekendief. Natuurlijk te ver weg, maar het overzicht is zo ook leuk.

Aan de afgekloven rietbladeren ziet Marja dat er rietvinken moeten zitten en ze heeft ze al snel gevonden.

Jammer van het sombere weer, de slobeenden doen net zo leuk.

Heel veel rietzangers gehoord en gezien.

Maar extra speciaal is toch de snor die in het zicht zit. En hij gaat maar door met zijn gesnor.

Overal wit-gele dijken door het koolzaad en fluitenkruid.

Een paar keer komen we de rupsen van de kleine vos tegen.

Vrouw tafeleend laat zich niet wegjagen door de kuifeend, vaders tafeleend zit in de buurt.

De kemphaan staat ver weg, dit kleed is wel heel apart.

De visdieven bidden en storten dan omlaag om een visje te pakken.

Na een zwarte ruiter gezien te hebben staat er ook nog een bosruiter.

Al met al een heel gevarieerd aanbod van vogels.

De eerste argusvlinders

Zaterdag 6 mei 2017
Nu is het eindelijk vlinderweer, dan moet ik de routes maar gaan lopen, anders komt het er weer niet van want de voorspellingen zijn niet geweldig. Bij de Vossendel zit een bleke langsprietmot. Dat is alvast wat.

Op sectie 13 heb ik vaak de meeste vlinders omdat ik daar altijd wat langer blijf. De gehakkelde aurelia is hier bijna vaste klant.

Dicht bij sectie 18 paren 2 houtlangpootmuggen, jammer genoeg net niet in de zon.

Bij de Cremermeerroute zie ik 2 mensen al verder het gebied in lopen waar ze niet mogen komen en ik roep ze terug. Ze zeggen dat ze een vogel zagen met een zwarte snavel en konden niet goed zien welke vogel dat was. Ze lopen over het pad verder. Dan ga ik wel kijken of ik wat zie. Leuk is hier de groenpootruiters, maar die hebben geen zwarte snavel.

Bloeiende zeegroene zegge.

Bij het begin van sectie 7 is een luw stukje waar maar liefst 2 argusvlinders vliegen.

Bovendien een kleine parelmoervlinder.